Huisregels

Onze huisregels zijn bedoeld om iedereen zo prettig mogelijk te laten ontspannen en bewegen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is!

 • Toegang tot de trainingsruimten is alleen toegestaan na registratie bij onze tourniquet met het persoonsgebonden toegangsbandje.
 • In geval van verlies en/of beschadiging van je toegangsbandje, dien je bij de receptie een nieuwe te laten maken. Hiervoor vragen wij een éénmalige bijdrage.
 • Agressief gedrag en groepsvorming wordt niet geaccepteerd. Je kunt je lidmaatschap hierdoor verliezen.
 • Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
 • Geen etenswaren in de trainingsruimten en kleedkamers, dit omwille van de hygiëne.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • De kleedkamers zijn beschikbaar tijdens openingstijden van onze horeca.
 • Deelname aan trainingen/lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het sportcentrum.
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Panda Hallen lessen en/of begeleiding te geven aan leden van Basic Fitness Loosdrecht.
 • Wellicht ten overvloede wijzen we je erop dat kinderen jonger dan 14 jaar, slechts en alleen onder begeleiding van (één van) de ouders of verzorgers in de lounge aanwezig mogen zijn. Op deze regel kan geen uitzondering worden gemaakt.
 • Wanneer je niet komt opdagen bij een gemaakte personal training afspraak brengen wij het gehele bedrag rekening.

Kleding & kledingcode

 • Schone, dichte binnen schoenen zijn verplicht, evenals schone en correcte sportkleding. Voor de heren is een T-shirt met mouw verplicht. In verband met de hygiëne en het imago van Basic Fitness Loosdrecht dragen wij in de gehele locatie geen halterhemdjes (heren).
 • In de gehele locatie mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze diensten.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neem je niet mee naar de trainingsruimten. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kun je een kluisje gebruiken. Om de locker te kunnen gebruiken heb je als borg € 1,00 nodig. Na gebruik ontvang je dit weer terug.
 • Het gebruik van de lockers is op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen zoals kleding, handdoeken en schoenen schenken wij na 14 dagen aan een liefdadigheidsinstelling.

Veiligheid

 • Je dient te allen tijde de aanwijzingen van ons personeel/instructeur op te volgen.
 • Laat de instructeur weten wanneer je nieuw bent of voor het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit, dan wel gezondheidsproblemen hebt.
 • Neem alleen deel aan activiteiten die passen bij jouw conditiepijl. Onze instructeurs kunnen je adviseren.
 • Start altijd met een goede warming-up voordat je gaat sporten.
 • Het dragen van hangende sieraden wordt, voor eigen veiligheid, afgeraden.
 • Sport regelmatig, maar voorkom overtraining.

Trainingsruimten

 • Maak voor uw eigen hygiëne vóór gebruik het toestel en/of losse onderdelen (dumbels, gewichtend etc.) schoon.
 • Op de toestellen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimten gebruiken.
 • Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimten. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.
 • Ruim na je training de gebruikte spullen weer op.
 • Wees op tijd voor een groepsles. Je kunt niet meer meedoen met een groepsles als de les al is begonnen.
 • Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in het lesrooster door te voeren.

Squash

 • Maximaal 3 personen per baan.
 • Kom je spelen met één iemand die geen lid is, die betaald de reguliere prijs.
 • Annuleer je de gereserveerde baan binnen 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde speeltijd, dan wordt de normale baanhuur doorberekend.
 • Leden kunnen online via onze website of via de app reserveren.

Contributiebetaling

 • Betaling van de lidmaatschapsbijdrage gebeurt op een voor jou en ons makkelijke manier namelijk via de automatische incasso. Betaling op andere wijze is helaas niet mogelijk.
 • Indien door wat voor reden dan ook het verschuldigde bedrag niet kan worden afgeschreven van de bank/girorekening, zijn wij gerechtigd het bedrag op een andere manier te vorderen.
 • Per stornering wordt er een bedrag in rekening gebracht.
 • Eventueel te maken meerkosten door ons of namens onze optredende vertegenwoordiger(s) voor het innen van de lidmaatschapsbijdrage, zijn voor jouw rekening.

Opzeggen lidmaatschap

 • Als je niet meer wilt sporten bij ons, dan kun je het lidmaatschap beëindigen. Je dient wel rekening te houden met de verplichtingen en de opzegtermijn zoals aangegeven bij de voorwaarden van het contract.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk bij onze frontdesk. Mondelinge opzeggingen of een e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen. Je krijgt een bevestiging van de opzegging.
 • De borg van je toegangsbandje kan tot 2 maanden na beëindiging van je lidmaatschap worden opgevraagd. Daarna vervalt deze. Je toegangsbandje moet je inleveren bij de receptie, waarna de administratie je borg zal terugstorten na einde van de contract periode.
 • In geval van ziekte of zwangerschap is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten, echter alleen na ontvangst van een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandelend specialist. Tegelijkertijd dien je het aanvraagformulier voor de contributiestop in te leveren. De duur van het lidmaatschap wordt verlengd met de periode van de contributiestop.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het toegangsbandje en toegang tot de locatie tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Directie

 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van de Panda Hallen.

We wensen je veel sportplezier en ontspanning toe!