Huisregels

Natuurlijk zijn er regels…

En die zijn bedoeld om het voor iedereen mogelijk te maken om in ons Center zo prettig mogelijk te kunnen ontspannen en te bewegen. Belangrijk om te weten voor leden en nieuwe leden. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is!

Algemene huisregels

 • Toegang tot de trainingsruimten is alleen toegestaan na registratie bij onze tourniquet met een persoonsgebonden pas of armband.
 • In geval van verlies en/of beschadiging van je pas of armband band dien je een nieuwe te laten maken. Deze kun je bij de frontdesk laten maken. Hiervoor vragen wij een eenmalige bijdrage van € 5,00.
 • Agressief gedrag en groepsvorming wordt niet geaccepteerd. Je kunt je lidmaatschap hierdoor verliezen.
 • Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
 • Geen etenswaren in de trainingsruimten en kleedkamers, dit omwille van de hygiëne.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • Je zult begrijpen dat roken in het gehele gebouw niet is toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De sportzaal en lounge worden 15 minuten voor het einde van de officiële sluitingstijd afgesloten; u heeft dan nog 15 minuten de tijd om u om te kleden en het pand te verlaten.
 • Deelname aan trainingen/lessen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het sportcentrum.
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Panda Hallen lessen en of begeleiding te geven aan leden van Basic Fitness Loosdrecht.
 • Met ingang van 1 januari 2013 zijn wij gestopt met de kinderopvang. Wellicht ten overvloede wijzen we je erop dat kinderen jonger dan 12 jaar, slechts en alleen onder begeleiding van (één van) de ouders of verzorgers in het sportcafé aanwezig mogen zijn. Op deze regel kan geen uitzondering gemaakt worden.
 • Wanneer je niet komt opdagen bij een gemaakte fitnessafspraak brengen wij € 15,00 in rekening.

Kleding & kledingcode

 • Schone binnen schoenen zijn verplicht, evenals schone en correcte sportkleding. Voor de heren is een T-shirt met mouw verplicht. In verband met de hygiëne en het imago van ons Center dragen wij in gehele locatie geen korte tops en halterhemdjes (heren).
 • In de gehele locatie mag je geen petjes, caps of andere hoofdbedekking dragen met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van godsdienst.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neem je niet mee naar de trainingsruimte. Voor het opbergen van je waardevolle spullen kan je een kluisje gebruiken. Om de locker te kunnen gebruiken heb je als borg € 1,00 nodig. Na gebruik ontvang je dit weer terug.
 • Het gebruik van de lockers is op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen zoals kleding, handdoeken en schoenen, schenken wij na 14 dagen aan een liefdadigheidsinstelling.

Veiligheid

 • Je dient ten alle tijden de aanwijzingen van ons personeel/instructeur op te volgen.
 • Laat de instructeur weten wanneer je nieuw bent of voor het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit, dan wel gezondheidsproblemen hebt.
 • Neem alleen deel aan activiteiten die passen bij jouw conditiepijl. Onze instructeurs kunnen je adviseren.
 • Start altijd met een goede warming-up voor je gaat sporten.
 • Het dragen van hangende sieraden wordt, voor eigen veiligheid, afgeraden.
 • Sport regelmatig, maar voorkom over training.

Trainingsruimten

 • Na gebruik van een apparaat, maakt u het apparaat, waarop u wellicht transpiratie heeft achtergelaten, schoon met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Dat is prettig voor de volgende gebruikers.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Op de toestellen is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimten. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.
 • Wees op tijd voor een groepsles. Je kunt niet meer meedoen met een groepsles als de les al is begonnen.
 • Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in het lesrooster door te voeren.

Squash

 • 1 baan voor maximaal 1 uur (per twee leden) per week mag zes dagen van tevoren gereserveerd worden.
 • Kom je spelen met iemand die niet lid is, dan betaalt degene die niet lid is de helft van onze losse baanhuurprijzen.
 • Bij annulering van een gereserveerde baan binnen 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde speeltijd, wordt de normale baanhuur doorberekend. Ook voor leden!
 • Leden kunnen online via onze website reserveren.

Sauna

 • In verband met de hygiëne vragen wij je om vóór gebruik van de sauna te douchen, geen etenswaren te nuttigen en op een handdoek plaats te nemen.
 • In verband met energiebesparing worden de sauna’s op verzoek aangezet. Wil je gebruik maken van de sauna geef dit dan voor het sporten aan één van onze medewerkers door.
 • De sauna is geopend vanaf een uur na opening van het Center. Een half uur voor sluiting van het Center wordt de sauna uitgedaan.

Contributiebetaling

 • Betaling van de lidmaatschapsbijdrage gebeurt op een voor jou en ons makkelijke manier, via de automatische incasso. Betaling op andere wijze is helaas niet mogelijk.
 • Indien door wat voor reden dan ook het verschuldigde bedrag niet kan worden afgeschreven van de bank/girorekening, zijn wij gerechtigd het bedrag op een andere manier te vorderen.
 • Per stornering rekenen wij minimaal € 2,00 per keer
 • Eventuele te maken meerkosten door ons of namens ons optredende vertegenwoordiger(s), voor het innen van de lidmaatschapsbijdrage, zijn voor jouw rekening.

Opzeggen lidmaatschap

 • Indien je niet meer wilt sporten bij ons kan je het lidmaatschap beëindigen. Je dient je wel te houden aan de verplichtingen en de opzegtermijn zoals aangegeven bij de voorwaarden van het contract.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk bij onze frontdesk. Mondelinge opzeggingen of een e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen. Je krijgt een bevestiging van de opzegging.
 • De borg van je toegangsID kan tot 2 maanden na beëindiging van je lidmaatschap worden opgevraagd. Daarna vervalt deze. Je ToegangsID moet je inleveren bij de receptie, waarna de administratie je borg zal terugstorten.
 • In geval van ziekte of zwangerschap is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten, echter alleen na ontvangst van een schriftelijke verklaring van de huisarts of behandelend specialist (en tegelijkertijd dien je het aanvraagformulier voor de contributiestop in te leveren). De duur van het lidmaatschap wordt verlengd met de periode van de contributiestop.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de toegangsID en toegang tot de locatie tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Directie

 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie/ eigenaar van de Panda Hallen.